Karta Monitor pokazuje uruchomione kopie zapasowe, ale żadna z nich nie jest w toku

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Wskazanie

W monitorze | Zakładka Kopia zapasowa zobaczysz, że kopie zapasowe są nadal uruchomione, gdy żadna nie jest uruchomiona.

Rozkład

  1. Sprawdź, czy nie ma aktualnie uruchomionych kopii zapasowych dla danego zestawu kopii zapasowych.
# ps aux | grep amdump

Jeśli to zwróci proces zrzutu dla danego zestawu kopii zapasowych, uruchom następujące polecenie, aż pojawi się komunikat, że nie ma żadnych dzienników do wyczyszczenia. To musi być uruchomione jako amandabackup użytkownik.

$ amcleanup -k <backupset>

2. If it still appears as though a backup is running in the Monitor|Backup tab and the previous step returned “no logs to cleanup”; run the following commands to clean-up the ZMC database.  Be sure to run these commands when there are no running backups.

# /opt/zmanda/amanda/mysql/bin/mysql -uroot "-p$(awk -F\" '/^zmc_mysql_root_password/ {print $(NF-1)}' /etc/zmanda/zmc/zmc_aee/zmc_aee.cnf)" zmc MariaDB [zmc]> update backuprun_dle_state set state = 'Failed' where active != 0; MariaDB [zmc]> update backuprun_dle_state set active = 0;

Po wykonaniu tych poleceń wyloguj się i wróć do ZMC, aby sprawdzić, czy na karcie Monitor | Kopia zapasowa nie ma uruchomionych kopii zapasowych.

pl_PLPolish