Jak tworzyć kopie zapasowe dysków mapowanych w sieci na klientach z systemem Windows

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Typ problemu: Ogólne

Informacje Opis:

ZMC obsługuje tworzenie kopii zapasowych mapowanych dysków na kliencie Windows, pod warunkiem, że dyski zostały zmapowane jako użytkownik amandabackup. Zmanda Klient Windows obsługuje zarówno udziały Windows, jak i SMB mapowane jako dyski na komputerze z systemem Windows.

Wymagania wstępne

  1. Na hoście Windows, na którym istnieje udział, upewnij się, że użytkownik amandabackup istnieje i ma to samo hasło, co użytkownik amandabackup na kliencie ZWC.
  2. Użytkownik amandabackup musi mieć uprawnienia do odczytu i zapisu w folderze współdzielonym, który zostanie zmapowany.

Ustawiać

Wykonaj następujące kroki na kliencie Windows, aby zmapować folder współdzielony, którego kopia zapasowa ma zostać utworzona.

  1. Zaloguj się jako użytkownik amandabackup
  2. Zamapuj dysk sieciowy na literę dysku. Upewnij się, że opcja Połącz ponownie przy logowaniu jest włączona.
  3. Wyloguj użytkownika amandabackup

Teraz powinieneś być gotowy do wykonania kopii zapasowej zmapowanego dysku.

Uwaga: Kopia zapasowa zaszyfrowanych plików NTFS na zmapowanych dyskach zakończy się niepowodzeniem z błędem odmowy dostępu.

pl_PLPolish