Jak korzystać z Solaris 10 Service Management Facility (SMF)

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Informacje Opis:

Amanda Enterprise używa Solaris Service Management Facility (SMF) do uruchomienia usługi tworzenia kopii zapasowych Zmanda Solaris Client i usługi odzyskiwania ZMC na kliencie Solaris. Po zainstalowaniu klienta (instalacja serwera AE obejmuje oprogramowanie klienta) usługi te powinny być dostępne za pomocą polecenia svcs i powinny być w stanie „online”:

# svcs svc: / network / amandaserver / tcp: default svc: / network / zmrecover / tcp: default STATE STIME FMRI online Dec_23 svc: / network / amandaclient / tcp: default online Dec_23 svc: / network / zmrecover / tcp: default

Na serwerze Amanda nazwą usługi kopii zapasowych Zmanda Solaris Client będzie „svc: / network / amandaserver / tcp: default”. W wersji AE 3.3.6 i wcześniejszych, nazwa usługi tworzenia kopii zapasowych Zmanda Solaris Client to po prostu „/ network / amanda / tcp: default”.

Jeśli kopia zapasowa, odzyskiwanie lub obie usługi nie są w stanie „online”, spróbuj włączyć każdą usługę offline za pomocą polecenia svcadm, na przykład:

# svcadm włącz svc: / network / amandaserver / tcp: default

Jeśli po wykonaniu powyższego polecenia jedna lub obie usługi nadal nie są online, sprawdź rejestrowanie i dokumentację systemu Solaris, aby rozwiązać problem.

pl_PLPolish