Jak usunąć dziwne wiersze w raportach

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise Edition (AE)

Informacje Opis

Czasami raporty mogą zawierać długą listę niechcianych wiadomości, które mogą przeciążać bazę danych ZMC. Aby wyeliminować takie niechciane linie, wykonaj następujące kroki:

W sekcji Application-Tool pliku „/ etc / zmanda / zmc / zmc_aee / zmc_user_dumptypes” dodaj niechciane komunikaty:

Po zakończeniu sekcja, o której mowa, powinna wyglądać następująco:

define application-tool "app_amgtar_user" {property append "ignore" "Nie ma takiego pliku ani katalogu$" property append "ignore" "plik nie został zmieniony w trakcie czytania$" property append "ignore" "socket ignored$" Właściwość # "NO-UNQUOTE" " tak "# Zezwalaj na ukośniki odwrotne (i niektóre inne znaki) w nazwach plików. Wymaga smoły 1.16+. }

Powyższa definicja zignoruje niechciane wiadomości w raportach, takie jak „Nie ma takiego pliku lub katalogu”. Znak $ oznacza koniec ciągu do dopasowania. Dopasowywanie odbywa się za pomocą rozszerzonej składni wyrażeń regularnych POSIX.

pl_PLPolish