Jak Amanda szacuje rozmiar kopii zapasowej, gdy włączona jest kompresja

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Amanda szacuje rozmiar kopii zapasowej dla poziomu 0, poprzedniego poziomu kopii zapasowej i poprzedniego poziomu kopii zapasowej - 1 jako pierwsza faza tworzenia kopii zapasowej. Faza szacowania jest kluczowa dla planu tworzenia kopii zapasowych opracowanego przez proces Amandy - planera.

Amanda obsługuje również kompresję kopii zapasowych po stronie serwera lub klienta dla każdego DLE (pozycja listy dysków). Można użyć dowolnego algorytmu kompresji obsługiwanego przez serwer lub klienta.

Kompresja obrazów kopii zapasowych sprawia, że szacowanie rozmiaru kopii zapasowej jest bardziej złożone. Amanda szacuje rozmiar nieskompresowanych obrazów kopii zapasowych i używa danych historycznych do określenia współczynnika kompresji. Serwer Amanda przechowuje w swojej bazie danych współczynniki kompresji osiągnięte podczas ostatnich 3 kopii zapasowych dla każdego DLE. Szacunkowy rozmiar kopii zapasowej jest mnożony przez historyczny współczynnik kompresji i używany do obliczania planu tworzenia kopii zapasowych.

Jeśli nie ma informacji historycznych, stosowany jest współczynnik kompresji 0,5.

Dokładność historycznego współczynnika kompresji zwiększa się z każdym uruchomieniem kopii zapasowej, jeśli konfiguracja kompresji pozostaje taka sama.

pl_PLPolish