Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to 2835.

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE) 

Komunikat o błędzie

Na serwerze Windows 2008 instalacja ZWC może zakończyć się niepowodzeniem z następującym błędem:

Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to 2835. Argumenty to: ErrorIcon, ErrorDialog, Błąd 1720. Wystąpił problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie można uruchomić skryptu wymaganego do ukończenia tej instalacji. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej lub dostawcą pakietu. Niestandardowe działanie _2EB92B00_568B_4FAD_9619_A44650A57549 błąd skryptu -2147023143,: Wiersz 63, Kolumna 1, Proces instalacji zostanie wycofany.

Opis błędu

Instalator klienta Windows Zmanda próbuje dodać wyjątek do Zapory systemu Windows, ale kończy się to niepowodzeniem, ponieważ Zapora systemu Windows jest wyłączona.

Rozwiązanie

Wybierz „Panel sterowania> Zapora systemu Windows” i włącz zaporę. Uruchom ponownie konfigurację ZWC.

pl_PLPolish