Niezgodna wersja ZMC MySQL DB. Znaleziono v, ale potrzebuję wersji v101.

Objawy

Amanda Enterprise ZMC zgłasza następujący błąd.

    Niezgodna wersja ZMC MySQL DB. Znaleziono v, ale potrzebuję wersji v101.

Rozkład

Uruchom ponownie ZMC.

       usługa zmc_aee restart

Jeśli podczas ponownego uruchamiania wystąpią jakieś błędy, proszę otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej. Podaj dane wyjściowe powyższego polecenia i zbierać logi serwera zespół pomocy technicznej do zbadania.

pl_PLPolish