Jak skonfigurować agenta NetBackup PostgreSQL, aby obsługiwał klastry

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Agent nbu-postgres nie jest świadomy klastra, więc musimy wprowadzić kilka zmian, aby działał na wypadek, gdybyś chciał przekazać nazwę hosta inną niż wyjście bpclntcmd -gethostname, ponieważ to właśnie czytamy, aby uzyskać kopię zapasową i praca z zapytaniami.

Musimy wprowadzić zmiany w 2 plikach.

  1. Zmodyfikuj query-ampgsql.shif [x ”$CLIENT” = x ””]; następnie KLIENT = `nazwa hosta`
    zmieniono toif [x ”$CLIENT” = x ””]; następnie KLIENT = „VIP-NAZWA-HOSTA”
     
  2. Zmodyfikuj backup-ampgsql.shKLIENT = `nazwa hosta` APP = 'pgsql'
    zmieniono na KLIENT = „VIP-NAZWA-HOSTA” APP = 'pgsql'

Jeśli tworzysz kopie zapasowe różnych hostów na tym samym komputerze, musisz utworzyć wiele query-ampgsql.sh i backup-ampgsql.sh pliki, aby to działało.

pl_PLPolish