Jak skonfigurować Apache ZMC do nasłuchiwania tylko na jednym adresie IP

Ten artykuł jest przeznaczony dla Produkt: Amanda Enterprise (AE)

Informacje Opis:

Jeśli serwer kopii zapasowych ma wiele adresów IP i chcesz, aby Apache zainstalowany przez Amanda Enterprise nasłuchiwał tylko na jednym z tych adresów IP, wykonaj następujące czynności:

  • Edytuj /opt/zmanda/amanda/apache2/conf/httpd.conf i zmień dyrektywę Listen z „Posłuchaj 80 " nasłuchiwać na porcie 80 tylko z określonego adresu IP. Na przykład, jeśli ten adres IP to 12.34.56.78, zaktualizuj dyrektywę Listen jako takąListen 12.34.56.78:80
  • Edytuj /opt/zmanda/amanda/apache2/conf/ssl.conf i zmień dyrektywę Listen z „Posłuchaj 443 " do "słuchać 12.34.56.78:443 "i dodaj dyrektywę słuchać 127.0.0.1:443":Słuchaj 12.34.56.78:443 Słuchaj 127.0.0.1:443
  • Teraz zrestartuj usługi ZMC, które obejmą również ponowne uruchomienie serwera Apache: # /etc/init.d/zmc_aee restart
pl_PLPolish