Jak zmienić porty Zmanda Management Console (ZMC) Apache po instalacji

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Te wskazówki dotyczą zmiany numeru portu używanego przez serwer ZMC Apache po zainstalowaniu ZMC. Wszystkie te zmiany są wymagane na serwerze Amanda.

 1. Żeby zmienić http port, po prostu zmień plik słuchać dyrektywy (domyślnie 80) do żądanego portu w
  /opt/zmanda/amanda/apache2/conf/httpd.conf
 2. Zmiana portu https wymaga edycji dwóch plików:
  1. Edytować /opt/zmanda/amanda/apache2/conf/ssl.conf aby zmienić następujące wiersze:

   Posłuchaj 443
   Zastąp 443 żądanym portem.
  2. Ustaw żądany port na parametr apache_https_port w pliku /etc/zmanda/zmc_aee.cnf
 3. Uruchom ponownie ZMC, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

  # /etc/init.d/zmc_aee restart
pl_PLPolish