Jak zmienić zakres portów źródłowych Amanda Server

Podczas tworzenia kopii zapasowej Amanda użyje portu źródłowego na serwerze Amanda, aby nawiązać połączenie z klientem na porcie klienta 10080. Każdy inny klient, z którym łączy się Amanda, jest wykonywany przez ten sam port źródłowy na serwerze Amanda. Dodatkowe porty źródłowe są otwierane na serwerze Amanda, gdy Amanda wymaga dodatkowych połączeń z tym samym klientem, co miałoby miejsce, gdyby więcej niż jeden zestaw kopii zapasowych był uruchamiany w tym samym czasie i zawierał tych samych klientów lub jeśli Równoległe kopie zapasowe (klient) on Backup | how jest ustawiony na liczbę większą niż 1 dla dowolnego zestawu kopii zapasowych.

Zakres portów źródłowych, z których domyślnie korzysta Amanda Enterprise, wynosi od portów 700 do 710 do wersji 3.5 i od 800 do 840 dla wersji 3.6 i nowszych. Amanda nie użyje numeru portu, który jest już przypisany przez IANA. Jeśli to nie zapewnia wystarczającej liczby portów źródłowych dla serwera Amanda, biorąc pod uwagę wykonywane kopie zapasowe, zakres portów źródłowych można zwiększyć.

Zakres portów źródłowych Amanda Server można skonfigurować w polu Ports for Parallel Backups na stronie Backup | how, jak we wcześniejszych wersjach, ale zakres jest wymuszany przez amanda-security.conf. Plik w /etc/amanda-security.conf należy zmodyfikować, aby jego tcp_port_range był zgodny z konfiguracją ustawioną na stronie Backup | how.

pl_PLPolish