BŁĄD: nie można otworzyć pliku licencji / etc / zmanda / zmanda_license

Ten artykuł jest przeznaczony dla Zmanda Recovery Manager dla MySQL (ZRM) i Amanda Enterprise (AE)

Typ problemu: Ogólne

Komunikat o błędzie

BŁĄD: nie można otworzyć pliku licencji / etc / zmanda / zmanda_license

Opis błędu

Ten błąd występuje, gdy brakuje pliku licencji Zmanda lub nie ma on odpowiednich uprawnień.

Rozwiązanie

Aby naprawić uprawnienia:

Zmień uprawnienia / etc / zmanda / zmanda_license tak, aby jego grupa i właściciel były zgodne albo z użytkownikiem MySQL dla ZRM, albo z użytkownikiem amandabackup dla Amanda Enterprise. Upewnij się również, że plik jest czytelny dla tego użytkownika.

W przypadku ZRM:

[root @ localhost] # chown mysql: mysql / etc / zmanda / zmanda_license [root @ localhost] # chmod 644 / etc / zmanda / zmanda_license

W przypadku AE:

[root @ localhost] # chown amandabackup: disk / etc / zmanda / zmanda_license [root @ localhost] # chmod 644 / etc / zmanda / zmanda_license


Aby pobrać brakujący plik licencji, zaloguj się do Sieć Zmanda i przejdź do sekcji Pobieranie, aby uzyskać licencję.

pl_PLPolish