Czy Amanda obsługuje różnicowe kopie zapasowe?

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Typ informacji: Ogólne

Informacje Opis:

Kopie różnicowe zawierają wszystkie zmiany od ostatniej pełnej kopii zapasowej.

Terminologia Amandy

Kopia zapasowa poziomu 0 to pełna kopia zapasowa
Kopia zapasowa poziomu 1 zawiera wszystkie zmiany od ostatniej kopii zapasowej poziomu 0.
Kopia zapasowa poziomu 2 zawiera wszystkie zmiany od ostatniej kopii zapasowej poziomu 1.

Kopia zapasowa poziomu n zawiera wszystkie zmiany od ostatniej kopii zapasowej poziomu n-1.

Wszystkie aplikacje Amanda nie obsługują wszystkich poziomów tworzenia kopii zapasowych. Aplikacja systemu plików Linux (amgtar)
obsługuje poziomy kopii zapasowych 0-399. Wszystkie aplikacje Amanda Enterprise obsługują poziom 0 i 1
poziomy zapasowe.

pl_PLPolish