Skonfigurowanie użytkownika amandabackup tak, aby hasło nie wygasło

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Typ informacji: Wskazówka

Informacje Opis:

amandabackup user jest używany przez klienta Zmanda Windows do tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Jeśli hasło użytkownika wygaśnie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie nie powiedzie się.

Aby zmienić zasadę wygasania hasła:

Dla klientów, którzy nie mają zainstalowanej usługi Active Directory

  1. Kliknij Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Lokalni użytkownicy i grupy -> Użytkownicy.
  2. Kliknij dwukrotnie użytkownika „amandabackup”.
  3. Zaznacz „Hasło nigdy nie wygasa” i powiedz OK.

W przypadku komputerów z zainstalowaną usługą Active Directory (Windows Server)

  1. Narzędzia administracyjne -> Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  2. Kliknij dwukrotnie użytkownika „amandabackup” pod -> Użytkownicy.
  3. Kliknij kartę „Konto”, zaznacz „Hasło nigdy nie wygasa” i powiedz „OK”.
pl_PLPolish