Błąd podczas przywracania wybranych plików

Ten artykuł dotyczy tylko Amanda Enterprise (AE) wer. 3.1.5

Objawy problemu

Na stronie ZMC Restore | Restore pojawia się następujący błąd:

BŁĄD: Polecenie nie powiodło się (#52): ssh [email protected] 'echo CONNECTED' (stan wyjścia = 65280) Błąd podczas przywracania wybranych plików

opis problemu

Gdy usługa sieciowa przywracania nie działa na kliencie kopii zapasowych ('backupclient.com'w tym przykładzie), Amanda Enterprise automatycznie przełącza się na używanie SSH jako metody przywracania.

Jeśli serwer kopii zapasowych nie może połączyć się z klientem za pośrednictwem protokołu SSH, co jest typowe dla klientów z systemem Windows, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Rozkład

Na kliencie Zmanda Windows uruchom ponownie obie usługi ZWC - „Usługa ZWC” i „ZWC-MySQL” - z menu Usługi systemu Windows.

Sprawdź również, czy port 10081 jest blokowany przez zaporę ogniową między serwerem Amanda a przywracanym klientem Windows.

pl_PLPolish