Amazon S3: przesunięcie zegara

  • Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)
  • Typ problemu: wskazówka

Informacje Opis:

Czas komputera serwera Amanda Enterprise musi być zsynchronizowany z klientami Amanda. Jeśli data na serwerze Amanda różni się od daty na kliencie Amandy, przywracanie może się nie powieść z powodu przesunięcia zegara między serwerem Amanda a Amazon. Możesz otrzymać następujące błędy:

Podczas próby odczytania nagłówka Tapestart: Różnica między czasem żądania a aktualnym czasem jest zbyt duża. (RequestTimeTooSkewed) (HTTP 403) DEVICE_ERROR

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest synchronizacja daty i godziny serwera Amanda z amazon. Zegary Amazona znajdują się w odległości kilku milisekund od globalnego standardu czasu - używają Xen, a nie Vmware. Skonfiguruj serwer Amanda i klienta Amanda jako klientów ntp.

pl_PLPolish