Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Typ informacji: Wskazówka

Informacje Opis:

Domyślnie Amanda zapisuje jeden obraz kopii zapasowej na fizycznej taśmie. Możliwe jest zapisanie więcej niż jednego obrazu kopii zapasowej na taśmie, aby poprawić wykorzystanie taśmy.

Amanda może opóźnić zapis na taśmie, aż do osiągnięcia określonego rozmiaru danych w obszarze pomostowym. Kopie zapasowe danych są przechowywane w obszarze pomostowym kopii zapasowej (Backup | staging). Obrazy kopii zapasowych w obszarze przemieszczania można przywrócić i są one częścią katalogu Amanda.

Aby uzyskać takie zachowanie, do pliku konfiguracyjnego Amandy można ręcznie dodać następujące parametry konfiguracyjne Amandy (/ etc / amanda / /amanda.conf):

równo z progiem porzucone: Amanda nie rozpocznie zapisywania danych na nowym wolumenie, dopóki ilość danych w obszarze pomostowym nie osiągnie co najmniej tego procentu wielkości woluminu.

Przykład: podtynkowy zrzucany 100 oznacza, że Amanda opróżni dane z obszaru pomostowego na taśmę, dopiero gdy dane zgromadzone w obszarze pomostowym osiągną co najmniej 100 procent wolumenu / rozmiaru taśmy.

spłukiwanie progowe zaplanowane: Amanda nie rozpocznie zapisywania danych w nowym wolumenie, dopóki suma danych w obszarze pomostowym i szacowana ilość danych pozostałych do zrzucenia podczas tego uruchomienia nie osiągnie co najmniej tego procentu wielkości woluminu.

Przykład: spłukiwanie progowe zaplanowane 100 oznacza, że Amanda opróżni dane z obszaru pomostowego na taśmę, dopiero gdy suma danych znajdujących się w obszarze pomostowym i szacowany rozmiar kopii zapasowej, która jest aktualnie uruchomiona (Amanda oblicza to w fazie szacowania), wynosi co najmniej tyle procent woluminu / rozmiaru taśmy.

Taperflush: Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej Amanda zacznie zapisywać na nowej taśmie, aby wyczyścić pozostałe dane, jeśli jest więcej danych w obszarze pomostowym pod koniec przebiegu.

Przykład: Taperflush 100 oznacza, że Amanda rozpocznie nową taśmę, jeśli pozostałe dane w obszarze pomostowym są większe niż ten procent wolumenu / rozmiaru taśmy.

Uwagi:

  1. Konsola zarządzająca Zmanda nie weźmie pod uwagę tych parametrów, a tym samym wymaganej liczby taśm dla Pożądany okres przechowywania (Opcje zaawansowane na stronie Kopia zapasowa | kiedy) będzie wyższa niż potrzeba. Do klienta należy zapewnienie rotacji wystarczającej liczby taśm dla formatu Pożądany okres przechowywania.
  2. Obszar przemieszczania musi być wystarczająco duży, aby osiągnąć próg nałożony przez powyższe parametry, w przeciwnym razie, z powodu braku miejsca, Amanda zignoruje próg i zapisuje obrazy kopii zapasowych na taśmie jak zwykle.
  3. Wszystkie te parametry są wyzwalaczami, które określają, kiedy Amanda powinna przesłać dane z obszaru pomostowego na taśmę.
  4. Jeśli Taperflush jest większe niż „0”, należy zaznaczyć pole wyboru na stronie Backup | staging, aby automatycznie opróżniać kopie zapasowe przy następnym uruchomieniu.
  5. Pełne informacje o tych parametrach można znaleźć na stronie podręcznika amanda.conf plik konfiguracyjny (patrz strona główna amanda.conf).