Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Ten artykuł jest przeznaczony dla Zmanda Recovery Manager dla MySQL (ZRM)

Objawy problemu

Błąd wewnętrzny spowodował, że ZMC przestało działać poprawnie.X Kod błędu: 2b3230373520596173756d692e706870

opis problemu

Gdy ZMC stale zwraca błąd wewnętrzny (kody błędów będą się różnić) podczas wykonywania określonej operacji, oznacza to problem, który musi rozwiązać zespół wsparcia Zmanda.

Rozkład

Otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej w dniu Sieć Zmanda zgłosić problem i zająć się nim.