In 1998 wijzigde het Congres de Rehabilitation Act van 1973 om federale agentschappen te verplichten hun elektronische en informatietechnologie toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Ontoegankelijke technologie belemmert het vermogen van een persoon om informatie snel en gemakkelijk te verkrijgen en te gebruiken. Sectie 508 werd ingevoerd om belemmeringen in de informatietechnologie weg te nemen, nieuwe kansen voor mensen met een handicap beschikbaar te maken en de ontwikkeling van technologieën aan te moedigen die deze doelen zullen helpen bereiken. De wet is van toepassing op alle federale agentschappen wanneer zij elektronische en informatietechnologie ontwikkelen, aanschaffen, onderhouden of gebruiken. Op grond van sectie 508 moeten agentschappen gehandicapte werknemers en leden van het publiek toegang geven tot informatie die vergelijkbaar is met de toegang die voor anderen beschikbaar is, tenzij een onnodige last zou worden opgelegd aan het agentschap.

Section 508 sets standards and requirements for the following types of products: software applications, operating systems, web-based Intranet and Internet information and applications, telecommunications products, video and multimedia products, self-contained, closed products, desktop and portable computers.

 

508 Naleving

Zmanda conducted a review of its web-based products to determine compatibility with ADA Section 508 guidelines. Zmanda offers a specific email address and toll-free telephone number whereby users can receive assistance as needed. For assistance, users are asked to email [email protected] or call (888) 4ZMANDA (888.496.2632).