Wat moet er gebeuren als de MySQL-server wordt geüpgraded naar een nieuwere versie?

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM)

Infotype: Tip

Info Beschrijving:

Wanneer de MySQL-serverversie wordt geüpgraded (of gedowngraded),

  1. Het is een goed idee om vóór de upgrade een volledige back-up van de databases / tabellen te maken.
  2. Controleer of de MySQL-clientversie die op de ZRM-server is geïnstalleerd, compatibel is met de nieuwe MySQL-serverversie. 
  3. Als de MySQL-serverparameters worden gewijzigd, zoals MySQL-serverpoort, MySQL-back-upgebruiker of wachtwoord, moet de configuratie van de back-upset worden bijgewerkt.
  4. Controleer na de upgrade op eventuele configuratiefouten (bezoek Back-up | Overzichtspagina voor de back-upset) in de back-upset die is geconfigureerd om een ​​back-up te maken van de MySQL-server.
  5. Controleer de consistentie van de database / tabel na de upgrade voordat u een volledige back-up van de back-upset maakt. Gebruik mysqlcheck, MySQL-clientprogramma om tabelconsistentiecontroles uit te voeren.