Back-upsets maken en configureren in Zmanda

Back-upsets maken en configureren in Zmanda

Dit artikel laat je kennismaken met een belangrijk element van Zmanda, genaamd back-upsets. Het behandelt hoe u een back-upset kunt maken en deze kunt configureren voor de media van uw keuze.

Back-upsets bieden meer ondersteuning door een geïsoleerde gegevensgrens te creëren die bronnen, opslag en timingsjablonen groepeert. Een back-upset groepeert de bronnen waarvan u een parallelle back-up wilt maken en creëert een virtuele gegevensgrens om gegevens tussen back-upsets te scheiden.

De enkele back-upset kan voldoende zijn wanneer u een of twee servers naar één bestemming wilt back-uppen. Meerdere back-upsets zijn handig voor configuraties waarbij 100's systemen verschillende back-upvereisten hebben.

Dit raamwerk vereenvoudigt back-ups van honderden eindpunten, waarbij verschillende groepen verschillende back-upvereisten hebben. Stel dat u een netwerk heeft met servers met een hoge mate van gegevensverandering en desktopsystemen die gegevens langzamer wijzigen. In een dergelijk scenario zou u één back-upset voor de servers en een andere back-upset voor de desktops willen maken.

Alle bewerkingen, zoals back-up, herstel, rapportage, monitoring, etc., worden uitgevoerd binnen de context van een back-upset. U kunt eenvoudig back-upsets maken en configureren in Zmanda om te beginnen met het maken van back-ups van cruciale gegevens in uw organisatie.

Maak back-upsets in Zmanda

Wanneer de back-up server draait en de back-up agent is geïnstalleerd op de bron waarvan een back-up moet worden gemaakt, is de volgende stap het maken van de back-upsets. Aangezien de back-upset bronnen, opslag en planningsplannen groepeert, is het essentieel om deze drie te configureren voordat u een back-upset maakt.

Het (bron) definieert wat er moet worden geback-upt, mediaopslag definieert de opslagbestemming, en de tijdschema definieert het interval waarop een back-up plaatsvindt. Als u nog geen bronnen, opslag en planningsplan heeft gemaakt, raadpleeg dan onze gedetailleerde documentatie om ze te creëren.

Overzicht back-upsetproces

Om de back-upset te maken, logt u in op ZMC en klikt u op Back-upsets in het zijmenu. Dit brengt u naar het overzichtsscherm, waar al uw back-upsets worden weergegeven.

Klik nu op de Back-upset toevoegen knop in de rechterbovenhoek en u ziet een zijpaneel met de onderstaande velden.

Back-upset toevoegen

Selecteer AE-server: Met dit veld, jij kan een selecteren back-up server dat zal de back-ups uitvoeren. De hier vermelde servers zijn alle back-upservers die zijn gekoppeld aan de ZMC-clusterfunctie.

Selecteer opslag: In dit veld kunt u een mediaopslag apparaat waarop u uw back-ups wilt opslaan.

Selecteer Schema: U kunt het back-upvenster configureren waarin de back-ups moeten worden uitgevoerd door rechts te selecteren tijdschema voor uw back-upruns.

Naamveld: U kunt een unieke naam voor de back-upset opgeven in het veld Naam. Alfanumerieke tekens zijn toegestaan, zonder spaties, en de tekens mogen niet langer zijn dan 255 tekens.

Beschrijving veld: Beschrijving is optioneel. Het dient als een herinnering over welk type backups zijn inbegrepen of waar deze is geconfigureerd.

Commentaar tekstvak: Opmerkingen over gebruik of onderhoud kunnen in de opmerkingen worden toegevoegd.

Zodra alle details zijn toegevoegd, klikt u op Opslaan om een ​​back-upset te maken.

Configureer back-upsets in Zmanda

Het configureren van back-upsets is een proces van 7 stappen. Nou, laten we hier niet in paniek raken, want de stappen zijn gemakkelijk te volgen.

Om de configuratie te starten, klikt u op configureer pictogram van de back-upset die u zojuist hebt gemaakt. En volg de onderstaande stappen.

Klik op configuratie

Stap 1: Maak een back-up van wat

In deze fase bepaal je de bronnen waarvan u een back-up wilt maken.

Stap 2: Back-up waar

Het toont de mediaopslag bestemming, die alle gegevens zal opslaan die zijn gegenereerd door de bronnen. In deze stap kunt u het opslagmedium van uw keuze configureren.

Stap 3: Back-up Staging

Met Zmanda kun je een werkschijf definiëren, die de back-ups tijdelijk opslaat op de harde schijf van de server. In deze stap moet u alle staging-gerelateerde details voor uw back-ups toevoegen.

Back-up Staging

Stap 4: Back-up hoe

Hiermee kunt u kritieke interne parameters definiëren die bepalen hoe de back-upset wordt uitgevoerd nadat deze is geactiveerd.

Stap 5: Back-up wanneer

In deze stap selecteert u de frequentie van de back-upruns door de back-upset aan de juiste te koppelen Tijdschema die u in stap 3 hebt gemaakt.

Stap 6: maak nu een back-up

In het laatste scherm kunnen we de back-uprun op de back-upset starten. Als het de eerste keer is dat u de back-upset uitvoert, raden we u aan een onmiddellijke back-up te activeren met de groene afspeelknop.

Stap 7: back-upmedia

Onder de beheermedia kunt u de back-upcyclus en bewaartermijn in dagen specificeren.

  • De back-upcyclus geeft aan hoe vaak Zmanda een volledige back-up moet uitvoeren.

  • De retentieperiode bepaalt hoe lang een back-up moet worden bewaard in de mediaopslag set, post welke ZMC het zal snoeien.

Voor gedetailleerde instructies over elke stap verwijzen wij u naar onze documentatie over back-upsets.

Laten we nu beginnen met het maken van een back-up van uw gegevens

U kunt nu verschillende back-upsets voor verschillende bronnen maken en deze uitvoeren wanneer u maar wilt. Als u uw gegevens wilt herstellen, verwijzen wij u naar onze gids over het herstelproces. Als je echter net hebt gekozen voor een gratis proefversie, Onze snelstartgids voor het gratis proefpakket kan u helpen met de installatie, back-ups en herstel op Zmanda. Neem bij problemen met configuraties gerust contact op met de Zmanda-ondersteuning ploegen. Ons team van experts helpt u graag verder!


Ontdek meer onderwerpen