Bijna continue gegevensbescherming (CDP) van SQL Server

Bijna continue gegevensbescherming van SQL-server

Met versie 4.5, ZCB ondersteunt nu incrementele (op logboeken gebaseerde) back-ups van SQL Server. Dit helpt veel omdat logboekback-ups een lijst bevatten van alle individuele wijzigingen in de database, en dus de mogelijkheid bieden om de database te herstellen naar elke historisch tijdstempel, ongeacht de werkelijke back-uptijd.

Waarom noemen we dit in de buurt-CDP en niet CDP? Houd er rekening mee dat de logboekback-ups niet automatisch worden geactiveerd bij elke wijzigingsgebeurtenis en nog steeds "op schema gebaseerd" zijn. Hoewel dit de overhead voor back-ups op uw CPU / geheugen / bandbreedtebronnen minimaliseert, betekent dit ook dat u alleen kunt herstellen naar een tijdstempel voor een logboekback-up heeft met succes plaatsgevonden. Houd er echter rekening mee dat u altijd een hogere frequentie kunt kiezen voor logboekback-ups (bijvoorbeeld "elke 15 minuten") om dit zo dicht mogelijk bij een echt CDP-systeem te houden als u wilt.

Terwijl we het hebben over SQL Server-back-ups, is er nog meer goed nieuws: ZCB voert nu differentiële back-ups op basis van Virtual Device Interface (VDI) uit die kunnen worden aanzienlijk compacter en efficiënter dan onze eerdere VSS op basis van differentiële back-ups!

Om deze verbeteringen in actie te zien, log in op je Zmanda-account en download de nieuwste 4.5-versie van de Downloaden tabblad!


Ontdek meer onderwerpen