Edisi Komuniti Amanda adalah versi sumber terbuka yang paling popular dan percuma di dunia perisian sandaran dan pemulihan Amanda. Pakej Linux, Solaris, Windows, dan Source tersedia.

Amanda 3.5.1 adalah Keluaran Stabil Terkini

 • pakej backup_server harus dipasang pada Sandaran Amanda pelayan. Pakej ini mengandungi pelayan dan pelanggan Amanda.
 • pakej backup_client harus dipasang pada klien Amanda (komputer yang disandarkan oleh pelayan Amanda). Ia hanya mengandungi klien sandaran Amanda.

Sumber

Muat turun Amanda Community Edition (sila pilih versi yang disebutkan di bawah untuk memuat turun binari)

Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
Pelantar Imej
Redhat_Enterprise_4.0
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
 
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
Debian-6.0
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
Ubuntu-16.04
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
Pelantar Imej
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_12.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
Pelantar Imej
Debian-5.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Pelantar Imej
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-5.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Tingkap
 
Pelantar Imej
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-8.04
Tingkap
 
Pelantar Imej
Debian-4.0
Debian-6.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
 
Pelantar Imej
 
 
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
 
Pelantar Imej
Debian-4.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_12
Fedora_13
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
 
Pelantar Imej
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Pelantar Imej
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Pelantar Imej
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
 
Pelantar Imej
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Tingkap
 
Pelantar Imej
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Tingkap
 
Pelantar Imej
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_10
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Fedora_Core_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Ubuntu-Berani
Tingkap
Debian-Etch
Debian-Lenny
Debian-Sarge
Fedora_10
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Berani
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Tingkap
Pelantar Imej
Debian-Etch
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Tingkap

Muat turun BackupPC

BackupPC adalah utiliti untuk membuat sandaran beberapa sistem ke dalam cakera. Ciri utama BackupPC adalah De-Duplication tahap fail. Ini menjimatkan sejumlah besar ruang cakera dan lebar jalur rangkaian dengan membuat sandaran hanya satu salinan fail yang sama (walaupun fail tersebut mempunyai nama yang berlainan pada sistem yang berbeza). Contohnya adalah biasa dalam organisasi mempunyai fail persembahan yang sama untuk duduk di desktop semua orang - fail ini hanya perlu disandarkan sekali sahaja.

Sumber

3.2.0beta0

Pelantar Imej
Redhat_Enterprise_5.0
Sumber
Suse_Enterprise_10.0

ZRM untuk MySQL Community Edition adalah versi ZRM yang boleh dimuat turun secara percuma untuk MySQL - penyelesaian sandaran MySQL yang terkemuka.

ZRM untuk MySQL, Versi 3.0 adalah Keluaran Stabil Terkini

 • MySQL-zrm package must be installed on the ZRM untuk MySQL backup server.
 • Pakej pelayan MySQL-zrm-socket mesti dipasang pada mesin pelayan MySQL yang pangkalan data MySQLnya disandarkan dari jarak jauh menggunakan pemalam salinan soket.
 • MySQL-zrm-version-release.tar.gz adalah bola tar perduaan untuk platform yang tidak menyokong pembungkusan RPM atau Debian.
 • Mysql-zrm_version.tar.gz adalah tarball sumber

Sumber

Nota: ZRM untuk pemasangan MySQL memerlukan Perl-DBI dan Perl-XML-parser. Modul Perl ini boleh dimuat turun dari lokasi berikut Perl-DBI dan Perl-XML-penghurai.

Muat turun ZRM untuk Edisi Komuniti MySQL (sila pilih versi yang disebutkan di bawah untuk memuat turun binari)

Binaan dan Patch Komuniti Amanda

Binaan dan Patch Komuniti Terkini

Pembinaan komuniti dan patch untuk pelbagai keluaran Amanda dan ZRM untuk MySQL disediakan di sini untuk digunakan oleh komuniti. Lajur nota memberikan maklumat mengenai apa yang diperbaiki dalam bola tar sumber. Bola tar sumber harus dimuat turun dan disusun. Arahan untuk menyusun dan memasang bola tar sumber tersedia diAmanda wiki. Pakej pemasangan Windows (.msi) boleh dimuat turun dengan mengklik butang tetikus kanan dan memilih item menu "Save Link as". Arahan untuk menggunakan ZRM untuk pakej MySQL boleh didapati di Wiki sandaran MySQL.

Muat turun Pengesahan

Selepas memuat turun pakej, sila sahkan integriti pakej yang dimuat turun menggunakan prosedur berikut:

Pengesahan Tandatangan untuk RPM

Prosedur ini mesti dilakukan sebelum pemasangan. Pengesahan pakej RPM memerlukan pakej GnuPG pada sistem.

 1. Muat turun Zmanda kunci awam dan simpan sebagai Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 2. Import kunci awam Zmanda ke kunci utama GPG peribadi anda.
  $ gpg --import Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 3. Pastikan kunci Zmanda dipasang dengan betul:
  $ gpg - senarai kunci
  / rumah / /.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------
  pub 1024D / 3C5D1C92 2005-11-29
  uid www.zmanda.com (Sila lihat www.zmanda.com)
 4. Sekiranya anda menggunakan RPM 4.1 atau lebih baru, kunci awam Zmanda mesti diimport ke keyring RPM.
  # rpm --import Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 5. Sekarang rpm dapat memeriksa tandatangan RPM. Sebagai contoh:
  $ rpm --checksig amanda-2.5.2-1.src.rpm
  amanda-2.5.2-1.src.rpm: (sha1) dsa sha1 md5 gpg OK

Pengesahan untuk pakej pemasang Tar ball, Debian dan Microsoft

Prosedur ini mesti dilakukan sebelum pemasangan.

 1. Hitung checksum MD5 pakej yang dimuat turun. Sebagai contoh:
  $ md5sum amanda-2.5.2.tar.gz
 2. Sahkan bahawa checksum (rentetan digit heksadesimal) sepadan dengan angka yang dipaparkan di halaman muat turun pakej.

Sekiranya pengesahan integriti pakej gagal, cuba muat turun pakej sekali lagi. Sila laporkan kejadian itu ke [email protected]