checksum untuk fail tidak sepadan

Artikel ini adalah untuk Pengurus Pemulihan Zmanda Untuk MySQL (ZRM)

Mesej Ralat

Checksum untuk fail tidak sepadan.

Huraian Ralat

Masalah berlaku apabila sandaran dalam keadaan rosak.

Penyelesaian

Ambil sandaran baru. Jangan bergantung pada sandaran yang gagal.

ms_MYMalay