Adakah Amanda menyokong sandaran berbeza?

  • Artikel ini adalah untuk Amanda Enterprise (AE)
  • Jenis Maklumat: Umum

Penerangan Maklumat:

Sandaran berbeza mengandungi semua perubahan sejak sandaran penuh terakhir.

Istilah Amanda

Cadangan tahap 0 adalah sandaran penuh
Sandaran Tahap 1 mengandungi semua perubahan sejak sandaran tahap 0 terakhir.
Sandaran Tahap 2 mengandungi semua perubahan sejak cadangan tahap 1 terakhir.

Pencadangan tahap n mengandungi semua perubahan sejak cadangan n-1 tahap terakhir.

Semua aplikasi amanda tidak menyokong semua tahap sandaran. Aplikasi sistem fail Linux (amgtar)
menyokong tahap sandaran 0-399. Semua aplikasi Amanda Enterprise menyokong tahap 0 dan 1
tahap sandaran.

ms_MYMalay