Artikel ini adalah untuk Amanda Enterprise (AE)

Jenis Maklumat: Umum

Penerangan Maklumat:

Apabila sandaran dilakukan, Amanda akan menggunakan port sumber pada pelayan Amanda untuk membuat sambungan dengan klien di port klien 10080. Setiap klien yang berbeza yang disambungkan oleh Amanda dilakukan melalui port sumber yang sama pada pelayan Amanda. Port sumber tambahan dibuka di pelayan Amanda apabila Amanda memerlukan sambungan tambahan ke klien yang sama seperti yang akan berlaku jika lebih daripada satu Set Sandaran dijalankan pada masa yang sama dan mengandungi klien yang sama atau jika Sandaran Selari (Pelanggan) pada Sandaran | bagaimana ditetapkan ke nombor yang lebih besar daripada 1 untuk mana-mana Set Sandaran.

Julat port sumber yang Amanda Enterprise gunakan secara lalai adalah dari port 700 hingga 710 hingga versi 3.5 dan 800 hingga 840 untuk versi 3.6 dan yang lebih baru. Amanda tidak akan menggunakan nombor port yang telah ditetapkan oleh IANA. Sekiranya ini tidak membenarkan port sumber yang cukup tersedia untuk pelayan Amanda memandangkan cadangan dilakukan, julat port sumber dapat ditingkatkan.

Julat port sumber Pelayan Amanda dapat dikonfigurasikan oleh medan Ports for Parallel Backup dari halaman Backup | bagaimana seperti dalam versi sebelumnya, tetapi julat tersebut diberlakukan oleh amanda-security.conf. Fail di /etc/amanda-security.conf mesti diubah agar tcp_port_rangenya sesuai dengan konfigurasi yang ditetapkan pada halaman Backup | how.